Weg uit een sekte, wat overkomt mij?

Weg uit een sekte, wat overkomt mij?

In ons werkveld worden we vaak geconfronteerd met mensen die net één of andere sektarische ervaring achter de rug hebben, dan wel ernstige twijfels hebben omtrent hun lidmaatschap. Ze zijn angstig, slapen slecht en twijfelen voortdurend omtrent 'de waarheid' die ze geleerd hebben. Ze weten niet wat hen overkomt.

Het verlaten van de sektarische beweging is voor vele ex-leden een pijnlijke ervaring, en kan op zich reeds voor spanningen, stress en psychologische aanpassingsproblemen zorgen. Vaak worden de sociale banden met de andere leden volledig verbroken of worden de contacten drastisch verminderd. Men voelt zich sociaal geïsoleerd, eenzaam, alleen op de wereld, want plotseling hoort men er niet meer bij. Men denkt voor eeuwig verdoemd en verloren te zijn. Het vertrouwen is geschaad. Men kan zich erg onzeker gaan voelen omtrent de eigen identiteit en toekomstperspectief.

Wie ben ik nu eigenlijk?
Wat moet ik nu doen met mijn leven?
Heeft mijn leven eigenlijk nog zin?

Wanneer men de beweging verlaat kunnen er existentiële breuklijnen ontstaan zijn die niet meer te overbruggen zijn. Men heeft bv.
- zijn studies opgegeven,
- een kind verloren t.g.v. feit dat de beweging geen geloof stelde in de traditionele geneeskunde,
- geen inkomsten meer omdat men jaren vrijwillig heeft gewerkt voor een beweging die niet voorzag in de sociale zekerheid van haar leden, of
- men heeft geen afscheid kunnen nemen van een terminaal ziek familielid omdat het niet mocht van de sekte, enz…

Vaak moet men schuld- en angstgevoelens trachten te overwinnen.

De brochure “Weg uit de sekte: wat overkomt mij?” probeert mensen wat meer inzicht te geven in wat hen overkomt en hoopt dat het hen een stap dichter kan brengen in hun zoektocht naar rust, evenwicht en stabiliteit, maar ook naar zichzelf, hopelijk tot het besef komend dat er nog een leven is na de sekte.
https://www.dropbox.com/s/lj72hgb2cohf0gg/Weg%20uit%20de%20sekte.pdf?dl=0

Johan Detraux
Psycholoog en vergelijkend godsdienstwetenschapper