Externe Links

België

IACSSO

Het onafhankelijk federaal Informatie- en AdviesCentrum inzake Schadelijke Sektarische Organisaties. Het centrum beschikt over een grote bibliotheek en beantwoord o.a. informatievragen

Je kan er ook op bezoek voor een informatief gesprek.

Hoogstraat 139, de verdieping, 1000 Brussel

AVISO

Deze Franstalige vzw biedt hulp aan slachtoffers van sekten en richt zich voornamelijk tot Franstalig België.

Hoogstraat 88, 1000 Brussel
0494 31 22 01
contact@aviso-asbl.be

 

Ex Jehovah's Getuigen

Bieden hulp en informatie aan (ex-)Jehovah Getuigen. Vragen kunnen worden gesteld via de website of per e-mail pat@sas-sekten.be of info@ex-jg.be

 

InIedersBelang

De leden van deze groep niet-Getuigen (ook nooit geweest) werden slachtoffer van de organisatie van Jehovah's Getuigen doordat zij één of meerdere van hun gezinsleden met lede ogen zagen afgescheiden worden van hun vertrouwde omgeving door de leerstellingen van de Getuigen. Zij redeneerden dat wat hen kon overkomen iedereen kan overkomen. Ze zochten en vonden een heleboel informatie die zij met anderen willen delen 'In Ieders Belang'. Zij zijn enkel bereikbaar per email via vzwiniedersbelang@gmail.com 

 

Internationaal

FECRIS

Europese Federatie van Onderzoeks- en Informatie Centra inzake het Sektarische fenomeen.

FREEDOM OF MIND Resource Center

Deze Amerikaanse vzw biedt sekteslachtoffers informatie en begeleiding. Je kan er ook terecht bij Steve A. Hassan, bekend schrijver omtrent sekten.

ICSA

International Cultic Studies Association is een Amerikaanse organisatie die onderzoek en informatie omtrent het sektarische fenomeen wilt aanzwengelen. Zij organiseert jaarlijks een grote internationale conferentie, evenals tussentijdse evenementen. Ze geven ook een interessant tijdschrift uit.