Hersenspoeling - feit of verzinsel

Hersenspoeling - Zablocki

Zablocki, professor sociologie aan de Rutgers University (V.S.), veroorzaakt een golf van verontwaardiging met een artikel "The Blacklisting of a Concept: The Strange History of the Brainwashing Conjecture in the Sociology of Religion" dat hij publiceerde in het oktober 1997 en april 1998 nummer van Nova Religio, een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan alternatieve geloofssystemen. Zijn voornaamste bedoeling was aan te tonen dat hersenspoeling een precies en empirisch te toetsen concept is, ondanks het feit dat hersenspoeling door de meerderheid van onderzoekers binnen de godsdienstsociologie als een verouderd concept werd behandeld. Zablocki argumenteerde dat vele geleerden de theorie omtrent hersenspoeling te snel hadden afgeschreven. “Hersenspoeling” als studieobject was volgens Zablocki verouderd geworden binnen de sociologie, niet omdat er van bewezen werd dat het onwetenschappelijk was, maar wel omdat de grote meerderheid van geleerden volgens hem de grens van de objectiviteit overschreden hadden en apologeten zouden geworden zijn van de sektarische groeperingen. In dit artikel wordt ingegaan op de volgende vragen: Wat is hersenspoeling? Hoe heeft dit concept zich historisch ontwikkeld? Welke zijn de componenten van de theorie van Zablocki?

https://www.dropbox.com/s/f76pzc0vvr8h2aj/brainwashing_blacklisting.pdf?...

Image: