Reverend Sun Myung Moon

Reverend Sun Myung Moon

Reverend Sun  Myung Moon werd op 25 februari 1920 geboren in de stad Jung-Ju  (Noord-Korea) , en overleed op 2 september 2012 aan de gevolgen van een longontsteking. De leiding van de sekte berust sindsdien bij zijn weduwe. In 1936 –  op Paasmorgen -  kreeg Moon naar eigen zeggen een openbaring van God. Jezus’ opdracht werd abrupt onderbroken door zijn kruisdood op Golgotha, waardoor hij de mensheid wat dichter bij God kon brengen. Moon was bestemd om het werk van Jezus te voltooien. Hij beschouwde zichzelf als de reïncarnatie van de Messias.

Na de tweede wereldoorlog begon hij zijn boodschap te verkondigen in het communistische Noord-Korea. Hij kwam in een concentratiekamp terecht en heeft bijna drie jaar onder afschuwelijke omstandigheden geleden. Einde 1950 werd Moon door de troepen van de Verenigde Naties bevrijd en hij vestigde zich in Zuid-Korea. Daar stichtte hij de “Vereniging van de Heilige Geest voor de eenmaking van het Wereldchristendom”. In 1954 maakte Moon de goddelijke beginselen in het openbaar bekend, en kreeg een groep aanhangers in Korea en in Japan.

In 1960 trouwde Moon (voor de tweede maal) met de 17-jarige Hak Ja Han, die hem zeven kinderen schonk. Zijn oudste zoon Hyo Jin probeerde als rockmuzikant bekend te worden maar geraakte verslaafd aan harddrugs. Bovendien mishandelde hij zijn vrouw Nan Sook Hong (zie verder). Moons tweede zoon Heung Jin kwam te overlijden begin 1984 na een auto-ongeluk. Zijn jongere zoon Young Jin stierf in 1999 nadat hij van een dak was gesprongen. Zijn vierde zoon Kook Jin  is directeur van een wapenfabriek.

Volgens Mister Moon is Korea het door God uitverkoren land. Uit alle hoeken van de wereld zullen de mensen naar daar komen om de filosofie van de goddelijke beginselen te bestuderen. Uiteindelijk zal de hele wereld Koreaans gaan spreken, de taal van Moon, “omdat hij onze vader is op wie wij ons moeten richten teneinde volmaakt te worden zoals hij volmaakt is”. Op een eiland in de Han-rivier liet hij een reusachtig hoofdkwartier bouwen, en voorspelde dat de wereld eenmaal vanuit dit gebouw zal geregeerd worden.

Moon was fel anticommunistisch en verwachtte een derde wereldoorlog die zou gaan tussen het communisme en de democratie. Uiteindelijk zou het communisme worden uitgeroeid.

In Japan verwierf de UC meer actieve leden dan in de Verenigde Staten en Europa samen. Maar in 1987 werd de UC in Japan beschuldigd door een netwerk van sociale advocaten. De UC zou kwetsbare groepen geld hebben afgetroggeld; honderden dossiers zouden voor de rechter zijn gebracht. De advocaten boekten succes met hun acties, en de Japanse overheid begon de UC kritisch onder de loep te nemen.

De toespraken die Moon voor zijn aanhangers hield lieten er geen twijfel over bestaan dat de rol van de andere religies uitgespeeld is. Hij claimde dat het aan hem te danken was dat de Sovjet-Unie ineen was gestort. Hij wilde de indruk wekken dat hij op vele terreinen een sleutelrol speelde en hard werkte aan het herstel van de wereld. Moon is ook actief geweest binnen de Verenigde Naties, en liet zich op 23 maart 2004 kronen tot Vredevorst in een gebouw van de Amerikaanse senaat.