Hersenspoeling - feit of verzinsel

Hersenspoeling - Zablocki

Zablocki, professor sociologie aan de Rutgers University (V.S.), veroorzaakt een golf van verontwaardiging met een artikel "The Blacklisting of a Concept: The Strange History of the Brainwashing Conjecture in the Sociology of Religion" dat hij publiceerde in het oktober 1997 en april 1998 nummer van Nova Religio, een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan alternatieve geloofssystemen. Zijn voornaamste bedoeling was

Pages