Sahaja Yoga

Controversiëel meditatiecentrum van Sahaja Yoga vestigt zich te Aarlen

Sahaja Yoga heeft een meditatiecentrum opgericht te Aarlen. De gemeente heeft gepoogd de vestiging tegen te gaan, dit zonder succes. De controverses rond deze organisatie zijn echter niet gering. Het IACSSO heeft over Sahaja Yoga een advies gepubliceerd, waarin verschillende sektarische elementen staan vermeld. http://www.iacsso.be/publicatiesadvies050307.htm

Jehovah's Getuigen en de bloedkwestie.

Jehovah's Getuigen en de bloedkwestie.

Jehovah's Getuigen zijn vooral bekend omwille van hun opvattingen omtrent bloedtransfusies. In dit artikel wordt ingegaan wat zij nu precies geloven omtrent deze doctrine, alsook de evolutie weergegeven die deze doctrine doorheen de jaren heeft ondergaan.

Wat nu wordt besproken heeft in geen geval de bedoeling te ontkennen dat er zekere risico’s kleven aan het gebruik van bloed. Dat er een risico bestaat staat buiten kijf.

Een sekte - uitgelegd door Jehovah’s Getuigen Zelf

1. De Wachttoren van 15/3/1998 blz. 10-11, "Slaven van mensen of dienaren van God?" "Een „sekte” is wel gedefinieerd als een „groep die vasthoudt aan een onderscheidende leerstelling of leider”. En sekteleden bezitten „grote toewijding voor een persoon, idee, of ding”. In feite bestaat voor leden van elke religieuze groep die sterk hechten aan menselijke leiders en hun ideeën het gevaar dat zij slaven van mensen worden.

Weg uit een sekte, wat overkomt mij?

Weg uit een sekte, wat overkomt mij?

In ons werkveld worden we vaak geconfronteerd met mensen die net één of andere sektarische ervaring achter de rug hebben, dan wel ernstige twijfels hebben omtrent hun lidmaatschap. Ze zijn angstig, slapen slecht en twijfelen voortdurend omtrent de ‘waarheid’ die ze geleerd hebben. Ze weten niet wat hen overkomt.

Pages