Sekte - een omschrijving

Het woord ‘sekte’ heeft in het courante taalgebruik meestal een pejoratieve bijklank. De parlementaire onderzoekscommissie ‘sekten’, opgericht naar aanleiding van de gebeurtenissen betreffende de ‘Orde van de Zonnetempel’, heeft deze vereenvoudigende visie evenwel niet tot de hare gemaakt.

Pages